For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M. (Marjolein) Hogenbirk

Faculty of Humanities
Departement Neerlandistiek
Photographer: Rob Niemantsverdriet

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
Contact details
Social media
 • Info

  Functie

  Marjolein Hogenbirk is seniordocent bij de afdeling Historische Letterkunde van het Departement Neerlandistiek. Haar specialisme ligt op het terrein van de Middelnederlandse letterkunde. Daarnaast is zij gastonderzoeker bij het Huygens Instituut.

  Ze doet onderzoek op het terrein van de Europese Arturroman en publiceert over Arturromans en hun literaire en materiële context. Momenteel houdt zij zich onder andere bezig met onderzoek naar tekstgeleding in Middelnederlandse handschriften en in het verzamelhandschrift Den Haag, KB 129 A 10, beter bekend als de Lancelotcompilatie, een Arturcyclus van tien Middelnederlandse romans.

  De laatste roman in de cyclus is Arturs doet. Marjolein bereidt een editie van deze roman voor als gastonderzoeker bij het Huygens Instituut.  De editie gaat (digitaal) verschijnen als deel in de reekst Middelnederlandse Lancelotromans. 

  In 2024  is Marjolein Tiele fellow en gaat onderzoek doen naar de palimpsestbladen in een beroemd hadschrift dat bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag onder signatuur 129 A 10 en dat bekend staat als de Lancelotcompilatie. Het handschrift wordt gefotografeerd met nieuwe technieken, zoals Multispectral Imaging, om de onderliggende tekst zichtbaar te maken. Dit spannende onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Ed van der Vlist,conservator middeleeuwse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. 

   

   English

  Marjolein Hogenbirk is senior lecturer and researcher at the department of Dutch, Historical Dutch literature. Her specialism is Middle Dutch Literature.

  Her current research is entitled:  The Middle Dutch Arthurian romance Arturs doet in European context (edition and study)

  She is president of the Dutch Branch of the International Arthurian Society.

  CV

  Marjolein Hogenbirk studeerde Nederlandse taal-en letterkunde aan de VU in Amsterdam en de Universiteit van Utrecht, specialisatie middeleeuwse literatuur. In Leiden bekwaamde zij zich in handschriftenkunde.

  Ze werkte na haar studie gedurende vier jaar in het volwassenenonderwijs. Daarna werd ze AIO en Universitair docent aan de Universiteit Utrecht.

  Zij promoveerde in 2004 op het proefschrift: Avontuur en Anti-avontuur. Een onderzoek naar 'Walewein ende Keye', een Arturroman uit de 'Lancelotcompilatie'.  Promotor was Prof.dr. W.P. Gerritsen.

  Van 2006 tot 2011 was zij als onderzoeker en gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut voor Nationale Geschiedenis, waar zij in 2009 en 2011 een digitale en een gedrukte kritische editie van de Arturroman Walewein ende Keye publiceerde. In samenwerking met het Huygens Instituut bereidt zij ook haar editie van de Arturroman Arturs doet voor.

  In 2006 verkreeg zij een VENI-beurs voor het onderzoek  The Interplay between Middle Dutch Charlemagne epics and Arthurian Romances en voerde dit onderzoek uit aan de Universiteit Utrecht.

  Zij werkte ook als docent aan de Universiteit van Groningen.

  Sinds september 2010 werkt zij met veel plezier aan de UvA en verzorgt cursussen in zowel de Bachelor als de Master bij Neerlandistiek en interdisciplinaire cursussen elders.

  Onderzoek

  Marjolein Hogenbirk doet onderzoek naar Middeleeuwse ridderepiek. Centraal in haar onderzoek staan de Arturromans. Zij publiceert onder andere over de aard en identiteit van de Nederlandse ridderepiek binnen het grotere kader van de Europese traditie. Haar onderzoek heeft daardoor een sterk comparatief karakter.

   Zij werkte tot 2011 aan een onderzoek over de wisselwerking tussen Artur- en Karelepiek (VENI).

  Zij publiceerde in 2009 in samenwerking met W.P. Gerritsen een digitale kritische editie van de dertiende-eeuwse Arturroman Walewein ende Keye op de website van het Huygens Instituut voor Nationale geschiedenis.

  De editie is vervaardigd mbv het geavanceerde contentmanagementsysteem eLaborate, ontwikkeld door het Huygens  ING.

  1 juni 2011 verscheen de gedrukte, uitgebreide editie van Walewein ende Keye bij Uitgeverij Verloren in Hilversum.

   

  In december 2012 is verschenen bij Uitgeverij Verloren Ene andre tale, tendensen in Middellnederlandse late ridderepiek, onder redactie van An Faems &

  Marjolein Hogenbirk.

  De Middelnederlandse late ridderepiek biedt de lezer een spectaculaire veelheid aan personages, locaties en wervelende avonturen in een vaak complexe structuur. De auteurs en bewerkers putten uitgebreid uit de traditie en gaan daar niet zelden bijzonder creatief mee om. Tegelijk zoeken ze de grenzen van het genre op. Toch zijn de meeste van deze romans in het verleden om uiteenlopende redenen weinig bestudeerd. In dit boek bieden Vlaamse en Nederlandse specialisten nieuwe inzichten met betrekking tot de Borchgrave van Couchi, de Roman van Cassamus, de Roman van Florimont, Huge van Bordeeus, Seghelijn van Jherusalem en andere contemporaine werken. De auteurs van de bijdragen plaatsen de teksten in een bredere context en proberen zo de eigenheid van de late ridderromans op het spoor te komen.

   

  In Mei 2014 werd de bundel "Want hi verkende dien name wale', feestelijk aangeboden aan Willem Kuiper. De bundel is geredigeerd door Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel en bevat 29 artikelen voor Willem Kuiper, ter ere van het door hem opgezette en onderhouden Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten.

  Op de door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderhouden website over Textual Scholarship staat een stuk van Marjolein Hogenbirk in het kader van het Manuscript van de Maand (augustus 2011). Het houdt verband met de verschijning van de editie van de Middelnederlandse Arturroman Walewein ende Keye  .

  Het stuk is getiteld, Walewen, der avonturen vader en is hier te lezen.

  Onderwijs

  Marjolein Hogenbirk geeft sinds september 2010 onderwijs binnen het departement Neerlandistiek. Voorheen gaf zij onderwijs op het gebied van de middeleeuwse literatuur aan de Universiteiten van Utrecht en Groningen.

  Haar colleges hebben betrekking op Middelnederlandse taal- en literatuur, handschriftenkunde en teksteditie.

  Andere bezigheden

  Bestuur Center for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam (CMSRA)

  Bibliograaf 'Nederland' in het jaarlijks verschijnende bulletin van The International Arthurian Society (BBIAS) tot 2017.

  Voorzitter van de Nederlandse afdeling van The International Arthurian Society ; vertegenwoordiger van Nederland op vergaderingen tijdens internationale congressen.  

  Lid Werkgroep Lancelotromans Koninklijke Bibliotheek en Huygens ING.

  Initiatiefnemer Werkgroep Middelnederlandse Late Ridderepiek (met Dr. An Faems, KU Leuven)

  Redacteur Middeleeuwse letterkunde bij het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde ( TNTL ) tot 2017.

  Adviseur bij een (DFG) langlopend Onderzoeksprogramma 'Arthurian Heroes in Medieval German Literature'. Projectleider Prof.dr. Cora Dietl, Gieβen.

   

   

   

 • Alle publicaties- geordend

   

  Boeken & Boekredactie

  -Blom, F., van der Deijl, L., Hogenbirk, M., Jansen, J., & van Middelkoop, O. (2020). Woord vooraf. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (Eds.), Voltreffer! : Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 2-3). Capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/65753332/Voltreffer_Bijdragen_tgv_emeritaat_Lia_van_Gemert_2020_.pdf

  -An Faems & Marjolein Hogenbirk (eds.), 'Ene andere tale'. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Hilversum, Verloren, 2012.

  -Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman overgeleverd in de Lancelotcompilatie, met inleiding en commentaar, bezorgd door Marjolein Hogenbirk met medewerking van Wim Gerritsen. Middelnederlandse Lancelotromans X, Hilversum: Verloren 2011.

  -Avontuur en Anti-avontuur. Een onderzoek naar Walewein ende Keye, een Arturroman uit de Lancelotcompilatie . Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen, 2004. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU 42.

   

  Artikelen en hoofdstukken in boeken

  - Marjolein Hogenbirk, ‘A relaxed knight and an impatient queen. Ironizing the love quest in the last part of the Middle Dutch Ferguut.’ In: Festschrift D. Johnson, Cambridge: Boydell & Brewer. Te verschijnen voorjaar 2022.

  - Marjolein Hogenbirk, ‘Wie van de drie: compilator, kopiist of corrector? Over het ‘Velthemprobleem’ en de Lancelotcompilatie’. Te verschijnen, Nederlandse letterkunde dec. 2021.

  - Marjolein Hogenbirk & David F. Johnson, ‘Translations and adaptations of French verse romances: Tristant, Wrake van Ragisel, Ferguut, Perchevael, Torec’. In:  Bart Besamusca & Frank Brandsma (eds.)The Arthur of the Low Countries. The Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature. Cardiff, University of Wales Press 2021, 78-112 (Arthurian Literature in the Middle Ages X).

  - Bart Besamusca & Marjolein Hogenbirk, ‘VIII. La littérature arthurienne tardive en Moyen Néerlandais dans les Pays-bas: The Production and Reception of Middle Dutch Arthurian Literature after 1300’. In: Christine Ferlampin-Acher (ed.), La littérature arthurienne tardive en Europe: approchesLa matière arthurienne tardive en Europe. Late Arthurian Tradition in Europe, Rennnes : Presses Universitaires de Rennes,  2020,  p. 977-1001.

  - Marjolein Hogenbirk, ‘Velthem en de populaire, maar leugenachtige roman’. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (eds.), Voltreffer!: Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert. Capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, 2020, p. 36-39.

  - Marjolein Hogenbirk, ‘‘Ic wille te mire jeesten gaen’: Reworking La Mort le roi Artu in the Low Countries’. In: Nicola Morato & Dirk Schoenaers (eds.) Medieval Francophone Literary Culture Outside France. Studies in the Moving Word. Turnhout: Brepols, 2018. Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, p. 265-287.

  - Marjolein Hogenbirk, ‘Intertextuality’. In: Leah Tether & Johnny McFayden (eds.), Handbook of Arthurian Romance. King Arthur’s court in medieval European literature. Berlin/Boston: De Gruyter, 2017, p. 183-198 (peer reviewed).

  - Marjolein Hogenbirk, ‘‘‘Wanen Waleweine sine starcheit quam” over een marginale notitie in Arturs doet, in Marjolein Hogenbirk & Lisa Kuitert (red.), Schriftgeheimen. Studies over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, p. 94-105.

  - Marjolein Hogenbirk, ‘B. Kijken over de schouder van kopiist B in Arturs doet’. In: Marjolein Hogenbirk & Roel Zemel (red.) ‘Ende hi verkende dien name wale’. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam Münster  Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen, 2014, p. 73-79.

  - ‘Back to Basics. Reacting to the Conte du Graal in the Low Countries’. In: K. Ridder, S. Köbele, E.K. Lutz (eds.), Wolfram-Studien XXII, Wolframs Parzival-Roman im europaïschen Kontext. Tübinger Kolloquium 2012. Erich-Schmidt Verlag: Berlin, 2014,  p. 51-70.

  - Marjolein Hogenbirk & Mike Kestemont, ‘Het werk van een klerk. Een stylometrische verkenning van het auteurschap achter Der ystorien bloeme’. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Special Issue Digital Humanities, 129 (2013), p. 246-273. (peer reviewed)

  - ‘Dutch Design, The Romance of Moriaen as an example of Middle Dutch Arthurian literature’. In: Bernd Bastert et al. (eds.), Zeitschrift für deutsche Philologie 130 (2011), Sonderheft, Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, p. 127-140. (peer reviewed)

  -'The I-word and Genre. Merging Epic and Romance in the Roman van Walewein'. In: "Li premerains vers": Essays in Honor of Keith Busby . Catherine M. Jones and Logan E. Whalen (eds.), Amsterdam / New York : Rodopi, 2011, p. 157-170.

   -'Vom au β enseiter zum gröβten Helden des Hofes. Die Karriere des schwarzen Ritters Moriaen'. In: Artushof und Artusliteratur. Matthias Däumer, Cora Dietl & Friedrich Wolfzettel (eds.), Berlin / New York : Niemeyer: 2010, p. 283-308.

  -'Is hij het? Lodewijk van Velthem en de compilator'. In: B. Besamusca, R. Sleiderink, G. Warnar (red.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering . Hilversum: Verloren, 2009, p. 41-72.

  -'De carrière van de zwarte ridder Moriaen. Tussen Conte du Graal en Aliscans'. In: Queeste 16 (2009), p. 51-74.

  -'Gringalet as an Epic Character'. In: B. Besamusca, F. Brandsma & K. Busby (red.) Arthurian Literature XXIV, The European Dimensions of Arthurian literature . Cambridge : Brewer, 2007, p. 65-78.

  - Marjolein Hogenbirk & Corry Hogetoorn, 'La tradition du Graal en Moyen Néerlandais'. In: Michel Stanesco (red.) La Légende du Graal dans les Littératures Européennes, Anthologie commentée . Paris 2006, Le livre de Poche, p. 1173-1181.

  -'Wat een held! Humor in Walewein ende Keye', In: Ton van Strien & Roel Zemel (eds.), 'Daer omme lachen die liede', Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree . Amsterdam, Stichting NeerlandistiekVU, Münster, Nodus Publikationen, 2005, p. 31-36.

  -Intertextuality and Gauvain '. In: Arthuriana 15 (2005), p. 13-25.

  -'Liefde of Lust? Humor in twee episoden uit Die Wrake van Ragisel '. In: Vooys 23 (2005), p. 16-27.

  -'A Comical Villain. Arthur's Seneschal in a section of the Middle Dutch Lancelot Compilation.' In: Keith Busby & Roger Dalrymple (eds.) Arthurian Literature XIX. Comedy in Arthurian Literature. Cambridge: Brewer, 2003, p. 165-175.

  -'A Perfect Knight. The Character of Walewein in the Middle Dutch Romance Walewein ende Keye .' In: Geert H.M. Claassens and David F. Johnson (eds.) King Arthur in the Medieval Low Countries . Leuven : University Press, 2000, p. 163-172 (Mediaevalia Lovaniensia 28).

  -'Walewein en Gringolet: trouwe kameraden.' In: Bart Besamusca, Frank Brandsma & Dieuwke van der Poel (eds.) Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat . Hilversum : Verloren, 2000, p. 85-90.  

  -'Kinderblackmailen een opschepper eerste klas.' In: Bart Besamusca (ed.) Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie . Hilversum: Verloren, 1999, p. 163-180.

  -' Vengeance Raguidel'. In: Liselotte Ltz. [et al.], Lexikon des Mittelalters . München [etc.]: Artemis, 1997, p. 1473.

  -'Gauvain, the Lady, and her Lover. The Middle Dutch Walewein ende Keye and Old French Romance.' In: Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society , Vol. XLVIII (1996),p. 257-270.

   -' Walewein ende Keye: hoogmoed ten val gebracht.' In: Bart Besamusca en Frank Brandsma (eds.) De kunst van het zoeken. Studies over ' avontuur' en ' queeste' in de middeleeuwse literatuur . Amsterdam : Stichting NeerlandistiekVU/Nodus Publikationen, 1996, p. 89-109. 

  -' 'Die Coenste die ie werd geboren'. Over Walewein ende Keye' . In: Ntg 87 (1994), p. 57-75.

   

  Populair wetenschappelijk

  -2021: columnist Madoc, Tijdschrift voor de Middeleeuwen

      ‘Pas op, fictie!’,  Madoc 35 (2021), afl. 1, p. 42-45.

       ‘Worstelen met de tekststructuur’, Madoc 35 (2021), afl. 2, p. 87-90.

       ‘Metaforiek’, Madoc (2021), te verschijnen, afl. 3.

       ‘De twee pastoors’, Madoc (2021), te verschijnen, afl. 4.

  - ‘Ze hadden geen erge hekel aan elkaar’, in: Absint 38 (2019), p. 38.   

   

  Overige en digitale publicaties

  - Massive Open Online Course; MOOC Middelnederlands: Koning Artur. Frank Brandsma & Marjolein Hogenbirk, mmv Jef Janssens & Veerle Uyttersprot. https://moocmnl.kantl.be/ (2017)

  - International Bibliography International Arthurian Society: Frank Brandsma & Marjolein Hogenbirk, ‘The Netherlands’. In: Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. Middleton, Wisconsin: A-R Editions, Inc. Jaren 2000 t/m 2017.

  -Digitale editie: Walewein ende Keye. November 2009, online op: waleweinendekeye.huygens.knaw.nl.

  - Webpublicatie: Marjolein Hogenbirk, ‘Walewein, der avonturen vader’. Website textual Scholarship.nl. http://www.textualscholarship.nl/?p=9019 (2009)

  -Tentoonstellingscatalogus: Marjolein Hogenbirk, Catalogusnummers 22; 26; 27; 28; 30; 31; 34. In: Martine Meuwese (ed.), King Arthur in the Netherlands, Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam. Amsterdam: In de Pelikaan, 2005.

   

  Reviews

  -Rec. van Joost van Driel, Meesters van het word. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. Hilversum: Verloren, 2012. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 129 (2013), Web VI-VII.

  -Rec. van Lancelot. Der mittelhochdeutsche Roman im europäischen Kontext . Hrsg. von K. Ridder und Ch. Huber, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2007. In: ABÄG 65 (2009), p. 269-271.

  -'De verteller aan het woord in Middelnederlandse Arturromans'. Rec. van: An Faems, Hier namaels seldijt bat verstaen: vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek .In: Queeste 2007, p. 182-184.

  -Marjolein Hogenbirk en Willem Kuiper, 'Geschiedenis van een volwaardig fenomeen'. Rec. van: Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 . Amsterdam [...] 2006', in: VakTaal . Tijdschrift van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici 19 (2006), nr. 2/3, p. 9-10.

  -'Gerecyclede teksten'. Rec. van: A.M. Duinhoven, Floris, Gloriant en Walewein. Over Middelnederlandse kringloopliteratuur . Hilversum: Verloren, 2006, Middeleeuwse Studies en Bronnen 90. In: Queeste 13 (2006), p. 186-89.

  -'Middelnederlandse Merlijn vertaald'. Rec. van Jacob van Maerlant en Lodewijk vanVelthem, Merlijn, de tovenaar van koning Artur . Keuze, tekstbezorging en vertaling Frank Brandsma, Griffioen, Amsterdam: Atheneum Polak & Van Gennep 2004. In: Madoc 18 (2004), p. 271-273.

  -Rec. van:David F. Johnson and Geert H.M. Claassens, The Romance of Walewein. Dutch Romances I. Arthurian Archives 6. Cambridge: Brewer, 2000. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 117 (2001), p.312-313.

  -Rec. van: Bart Besamusca and Erik Kooper (red.) Originality and tradition in the Middle Dutch 'Roman van Walewein' . Cambridge: Brewer, 1999. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118. http: www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl: web 16-18.

  - Rec. van: Jozef D. Janssens e.a. (red.) Op Avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen . Amsterdam: Prometheus, 1998. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115 (1999), p. 272-274.

  - 'Over listige jonkvrouwen en verwijfde ridders.' Rec. van: Arthurian Romance and Gender. Masculin/Féminin dans le roman arthurien médiéval, Geschlechterrollenim mittelalterlichen Artusroman . hrsg. von Friedrich Wolfzettel. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 1995. In: Literatuur 13 (1996), 50-51.

   

  Congreslezingen:

   

  2019: Symposium Maculatuur en Miraculen. De Spiegel historiael uit Hilvarenbeek, juni 2019. Velthem en de compilatie. Regionaal Archief Tilburg (invitatie).

  2019: Continuing Perchevael in the Middle Dutch Lancelot Compilation. 54th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, 9 May 2019 (invitatie).

  2017: Handschriftelijk gerommel in de marge. Symposium Jos Biemans, Amsterdam december 2017.

  2017 Voices from the margins. Comments, corrections and chapter titles in manuscript The Hague Royal Library, 129 A 10. Triennial conference International Arthurian Society (IAS), University of Würzburg, Duitsland.

  2016: Arturs doet ca. 1280. CMRSA, Amsterdam, 1 juli 2016.

  2014: Reworking La Mort le Roi Artu. European perspectives. Cambridge, MFLCOF, Medieval Francophone Literature and Culture Outside France project. (invitatie)

  2013: Hands on Arturs doet. Triennial conference International Arthurian Society (IAS), University of Boekarest, Roemenië.

  2012: Parzival-Stoffe im europaïschen Kontekst, Universität Tübingen, Wolfram von Eschenbach Gesellschaft (invitatie)

  2012: Onderzoeksgemeenschap Flemish/Dutch: GOLIATH, Leuven, Arturs doet in internationale context. (invitatie)

  2011: Like Father, like son. The quest for Identity in Arthurian Romances, International Triennial Conference of The International Arthurian Society (IAS), Bristol, England.

  2011: Dutch Design. Middle Dutch Arthurian Romance. Vancouver, University of British Columbia/ CAANS, Vancouver, Canada. (keynote)

  2010: To be continued in Dutch … The Middle Dutch Moriaen as the Fifth Continuation of the Conte du Graal. West-Michigan University, International Medieval Conference, Kalamazoo, USA.

  2008: A stranger at Arthur's court. The case of the Middle Dutch Moriaen. Duitse afdeling The International Arthurian Society (invited), Schloss Rauischholzhausen (Duitsland).

  2008: Multi-layered heroes: Yvain, Fergus and Moriaen.  Triennial Conference IAS, Rennes, Fankrijk.

  2007: Challenging Generic Boundaries. Epic Fight Descriptions in Arthurian Romances, The Sydney Arthurian Colloquium 10-14 July 2007, University of Sydney, Australië.

  2007: De digitale editie van Walewein ende Keye. Hygensinstituut voor Nederlandse geschiedenis, Den Haag.

  2006: Liever een paard dan een vrouw. Nederlandse afdeling Société Rencesvals, Utrecht.

  2005: A horse is a horse, Gringolet as an Epic Character . Tevens voorzitterschap van verschillende internationale sessies op dit congres. Triennial Conference IAS, Utrecht.

  2004: Onderzoek naar Walewein ende Keye. Nederlandse Afdeling van de IAS, Utrecht

  2002: How a girl was tranformed into a boy. Triennial Conference IAS, Bangor , Wales. -1999: A Comical villain . Triennial Conference IAS, Toulouse, Frankrijk.

  1996: Gauvain, the Lady, and her Lover . Triennial Conference IAS, Garda, Italië.

  1996: A Perfect Knight . West-Michigan University , International medieval Conference, Kalamazoo , USA .

  1995: Hoogmoed ten val gebracht . Nederlandse afdeling van de IAS, Utrecht.

   

  Publiekslezingen

  2022: Elckerlijc: Stadsklooster Culemborg (gepland 31-01)

  2021: Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, Stadsklooster Culemborg

  2020: Beatrijs

  2019: Hadewijch, 13e eeuwse mystica. Stadsklooster Culemborg

  2018: Het geheim van de Graal. Stadsklooster Culemborg

 • International Arthurian Society

  The Dutch branch of the International Arthurian Society has its own Facebook page: https://www.facebook.com/groups//

  1455617148054840/

  Informatie en Lidmaatschap

  The International Arthurian Society is een wetenschappelijke vereniging gericht op het onderzoek van de middeleeuwse verhalen over Koning Arthur, zijn Ronde Tafel en de Graal. De leden zijn afkomstig uit vele wetenschappelijke disciplines: letterkunde (Frans, Italiaans, Engels, Nederlands, Duits etc.) handschriftenkunde, kunstgeschiedenis enzovoort. Met de moderne verwerking van de Arthurstof houdt de vereniging zich niet of nauwelijks bezig. De internationale vereniging organiseert eens in de drie jaar een congres en publiceert jaarlijks een bibliografie. Er zijn nationale afdelingen in vele landen, die ieder hun deel van de bibliografie (de informatie over de boeken, artikelen en recensies die in hun land verschenen zijn) verzorgen en andere activiteiten ontplooien. De Nederlandse afdeling organiseert eens per drie jaar een lezingenmiddag. Het lidmaatschap kost circa € 20,- per jaar; u ontvangt dan de bibliografie enwordt van alle activiteiten op de hoogte gehouden. 

   

  Het bestuur van de Nederlandse afdeling bestaat uit:

  Dr. Marjolein Hogenbirk (voorzitter); Dr. Frank Brandsma (secreatris/penningmeester) en Dr. Bart Besamusca (erevoorzitter).

  Frank Brandsma en Marjolein Hogenbirk verzorgen jaarlijks de bibliografie voor de Nederlandse afdeling.

  Heeft u interesse in een lidmaatschap,  stuurt u dan een email naar F.P.Brandsma@uu.nl .

 • Nieuws

  In Mei 2014 werd de bundel "Want hi verkende dien name wale', feestelijk aangeboden aan Willem Kuiper. De bundel is geredigeerd door Marjolein Hogenbirk en Roel Zemel en bevat 29 artikelen voor Willem Kuiper, ter ere van het door hem opgezette en onderhouden Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten.

  Eind 2012 verscheen An Faems & Marjolein Hogenbirk (red.)'Ene andre tale'. Tendensen in deMiddelnederlandse late ridderepiek. Hilversum: Verloren 2012. Middeleeuwse Studies en Bronnen 131.

   

  De Middelnederlandse late ridderepiek biedt de lezer een spectaculaire veelheid aan personages, locaties en wervelende avonturen in een vaak complexe structuur. De auteurs en bewerkers putten uitgebreid uit de traditie en gaan daar niet zelden bijzonder creatief mee om. Tegelijk zoeken ze de grenzen van het genre op. Toch zijn de meeste van deze romans in het verleden om uiteenlopende redenen weinig bestudeerd. In dit boek bieden Vlaamse en Nederlandse specialisten nieuwe inzichten met betrekking tot de Borchgrave van Couchi, de Roman van Cassamus, de Roman van Florimont, Huge van Bordeeus, Seghelijn van Jherusalem en andere contemporaine werken. De auteurs van de bijdragen plaatsen de teksten in een bredere context en proberen zo de eigenheid van de late ridderromans op het spoor te komen.

   

   

   

  Op de door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderhouden website over Textual Scholarship staat een stuk van Marjolein Hogenbirk in het kader van het Manuscript van de Maand (augustus 2011). Het houdt verband met de verschijning van de editie van de Middelnederlandse Arturroman Walewein ende Keye  .

  Het stuk is getiteld, Walewen, der avonturen vader en is hier te lezen.

   

 • Publications

  2022

  2021

  • Hogenbirk, M. (2021). Wie van de drie: compilator, kopiist of corrector? Over het Velthemprobleem en de Lancelotcompilatie. Nederlandse Letterkunde, 26(2-3), 273-288. https://doi.org/10.5117/NEDLET.2021.2-3.010.HOGE [details]
  • Hogenbirk, M., & Johnson, D. F. (2021). Translations and Adaptations of French Verse Romances: Tristant, Wrake van Ragisel, Ferguut, Perchevael, Torec. In B. Besamusca, & F. Brandsma (Eds.), The Arthur of the Low Countries: The Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature (pp. 78-112). (Arthurian Literature in the Middle Ages; Vol. 10). University of Wales Press. [details]

  2020

  2018

  • Hogenbirk, M. (2018). 'Ic wille te mire jeesten gaen': Reworking La Mort le roi Artu in the Low Countries. In N. Morato, & D. Schoenaers (Eds.), Medieval Francophone Literary Culture Outside France: Studies in the Moving Word (pp. 265-287). (Medieval Texts and Cultures of Northern Europe; Vol. 28). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.TCNE-EB.5.114914 [details]

  2017

  2014

  • Hogenbirk, M. (2014). Back to basics: reacting to the 'Conte du Graal' in the Low Countries. In K. Ridder (Ed.), Wolfram-Studien XXIII: Wolfram Parzival-Roman im europäischen Kontext (pp. 51-70). Erich Schmidt Verlag. [details]

  2013

  • Hogenbirk, M., & Kestemont, M. (2013). Het werk van een klerk: een stylometrische verkenning van het auteurschap achter 'Der ystorien bloeme'. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129(4), 246-273. [details]

  2017

  • Hogenbirk, M. (2017). ”Wanen Waleweine sine starcheit quam”: Over een kanttekening in 'Arturs doet'. In M. Hogenbirk, & L. Kuitert (Eds.), Schriftgeheimen : Opstellen over schrift en schriftcultuur (pp. 94-105). Amsterdam University Press. [details]
  • Hogenbirk, M., & Kuitert, L. (Eds.) (2017). Schriftgeheimen: Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam University Press. [details]

  2014

  • Brandsma, F., & Hogenbirk, M. (2014). The Netherlands: bibliography for 2012. Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society, LXV (2013), 139-145. https://doi.org/10.1515/9783110355086.17 [details]
  • Hogenbirk, M. (2014). B: over twee marginale notities in Arturs doet. In M. Hogenbirk, & R. Zemel (Eds.), Want hi verkende dien name wale: opstellen voor Willem Kuiper (pp. 73-80). (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; No. 73). Nodus Publikationen. [details]

  2013

  2012

  • Faems, A., & Hogenbirk, M. (2012). ‘Ene andre tale’: tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. (Middeleeuwse studies en bronnen; No. 131). Verloren. [details]

  2011

  • Brandsma, F., & Hogenbirk, M. (2011). The Netherlands: bibliography for 2010. Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society, 63, 158-163. [details]

  2010

  • Brandsma, F., & Hogenbirk, M. (2010). The Netherlands: bibliography for 2009. Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society, 62, 186-191. [details]

  2021

  • Hogenbirk, M. (2021). Column 3: Metaforen. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen , 35(3), 161-164.
  • Hogenbirk, M. (2021). Column 4: De twee pastoors. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen , 35(4), 212-215.

  2020

  • Blom, F., van der Deijl, L., Hogenbirk, M., Jansen, J., & van Middelkoop, O. (2020). Woord vooraf. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (Eds.), Voltreffer! : Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 2-3). capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Hogenbirk, M. (2020). Velthem en de populaire, maar leugenachtige roman. In F. Blom, L. van der Deijl, M. Hogenbirk, J. Jansen, & O. van Middelkoop (Eds.), Voltreffer! : Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde: Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 36-39). capaciteitsgroep Historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. [details]

  2015

  2013

  2019

  • Hogenbirk, M. (2019). Continuing Perchevael in the Middle Dutch Lancelot Compilation. Paper presented at
   354th International Congress on Medieval Studies, Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, Kalamazoo, United States.
  • Hogenbirk, M. (2019). Lodewijk van Velthem en de Lancelotcompilatie. Paper presented at Symposium Maculatuur en Miraculen. De Spiegel historiael uit Hilvarenbeek. , Tilburg, Netherlands.

  2017

  • Hogenbirk, M. (2017). Handschriftelijk gerommel in de marge. Paper presented at Kijken over de schouders van de kopiist. Boekwetenschap, literatuurwetenschap en editiewetenschap en moderne edities van Middelnederlandse teksten, Amsterdam, Netherlands.
  • Hogenbirk, M. (2017). Voices from the margins. Comments, corrections and chapter titles in manuscript The Hague Royal Library, 129 A 10. Comments, corrections and chapter titles in manuscript The Hague Royal Library, 129 A 10. Paper presented at Triennial conference International Arthurian Society (IAS), University of Würzburg, Duitsland. , Würzburg, Germany.

  Prize / grant

  • Hogenbirk, M. (2014). ICTO Grassroot Grant: Vertaalpracticum Historisch Nederlands 2.

  Membership / relevant position

  • Hogenbirk, M. (2014). Member, Société Rencesvals.
  • Hogenbirk, M. (2014). President Dutch Branch International Arthurian Society, International Arthurian Society.
  • Hogenbirk, M. (2014). Member, International Arthurian Society.

  Journal editor

  • Hogenbirk, M. (editor) (2016). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2015). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) & e.a., (editor) (2013). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2013). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2013). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2012). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2012). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).
  • Hogenbirk, M. (editor) (2011-2014). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Journal).

  Talk / presentation

  Others

  • Hogenbirk, M. (other) (25-1-2023). Twee vrienden in gevecht (other). https://verrassendemiddeleeuwen.sites.uu.nl/2022/12/15/twee-vrienden-in-gevecht/
  • Hogenbirk, M. (organiser) (24-7-2022). Lezingenmiddag van de Nederlandse afdeling van de International Arthurian Society, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Jansen, J. (organiser) & Hogenbirk, M. (organiser) (18-11-2021). Afscheidsymposium Lia van Gemert. Organisatie symposium (participating in a conference, workshop, ...).
  • Hogenbirk, M. (participant) (5-11-2014 - 7-11-2014). Project Late Arthurian Literature in Europe, Rennes-France. Expert Meeting Representing The Dutch Branch of the International Arthurian Society (participating in a conference, workshop, ...).
  • Hogenbirk, M. (participant) (13-6-2014). Brainstormsessie Historical Dutch Literature in European Context, Freie Universität Berlin (participating in a conference, workshop, ...).
  • Hogenbirk, M. (organiser) & Lie, O. S. H. (organiser) (28-5-2014). Boekpresentatie WEMAL/Opstellen voor Willem Kuiper, Utrecht (organising a conference, workshop, ...).
  • Hogenbirk, M. (organiser) (17-5-2013). Lezingendag van de Nederlandse afdelingen van de International Arthurian Society, International Courtly Literature Society en Société Rencesvals., Amsterdam. Lezingendag van de Nederlandse afdelingen van de International Arthurian Society, International Courtly Literature Society en Société Rencesvals. (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Huygens Instituut Den Haag
   Redacteur Middeleeuwen