For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Dagmar Beyaard heeft de Rijksmuseum Migelien Gerritzen scriptieprijs 2022 gewonnen met haar masterscriptie, getiteld 'NIRME (Near-Infrared for Metals): Researching the Applicability of a MicroNIR for Identifying and Monitoring Protective Organic Coatings on Outdoor Bronze Sculpture'. Beyaard is afgestudeerd aan de masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed aan de UvA in de specialisatie Metaalrestauratie.
Dagmar Beyaard (foto: Bob Bronshoff)
Dagmar Beyaard (foto: Bob Bronshoff)

De keuze van de jury voor Beyaard was unaniem. De jury prees de vernieuwing van de toepassing van Near-Infrared, de goede opzet van het onderzoek en de potentie die het zal hebben, niet alleen voor metaalbeeldhouwkunst maar hopelijk ook voor een breder scala aan materialen en objecten. De andere twee genomineerden voor de Migelien Gerritzen prijs waren Clodagh Burns met een onderzoek naar zogenaamde 'rode' rot in leren boekbanden, en Mair Trueman met een onderzoek naar een beter begrip van de constructie van mummiekisten.

Dagmar Beyaards onderzoek richtte zich op het gebruik van een Near-Infrared instrument om de identiteit te bepalen van beschermende coatings die zijn aangebracht op bronzen sculptuur in de open lucht. Hiervoor moest zij een database opzetten met NIR-spectra van een groot aantal verschillende coatings. Door de data te verwerken kon zij deze onderscheiden. In de toekomst kan dit hopelijk worden gebruikt als een snel screeningsinstrument om te bepalen of de coating zijn beschermende eigenschappen nog heeft. Daarnaast kon Beyaard de methode toepassen op sculpturen binnenshuis en is er een mogelijkheid dat het ook voor andere materialen en objecttypes gebruikt kan worden.

Clodagh Burns, Dagmar Beyaard en Mair Trueman (foto: Bob Bronshoff)

Rijksmuseum-Migelien Gerritzen scriptieprijs

De Rijksmuseum-Migelien Gerritzen scriptieprijs wordt sinds 2013 uitgereikt aan studenten Conservering en restauratie van de Universiteit van Amsterdam. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van € 1.000, waarvan de helft direct wordt toegekend en de andere helft kan worden verzilverd nadat het onderzoek is gepubliceerd in een erkend vakblad voor conservering en restauratie.

De prijs is geïnitieerd door het Rijksmuseum en is ter nagedachtenis aan Migelien Gerritzen. Zij liet bij haar overlijden haar vermogen na aan het door haar opgerichte Migelien Gerritzen Fonds/Rijksmuseum Fonds, waarmee onder andere de opleiding van jonge restauratoren en onderzoekers mogelijk wordt gemaakt.

Conservering en restauratie aan de UvA

De Universiteit van Amsterdam biedt als enige Nederlandse universiteit een opleiding tot restaurator die voldoet aan de Europese normering. Het traject start met een tweejarige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage: een interdisciplinaire opleiding gericht op studenten met een passie voor cultureel erfgoed die theorie en praktijk willen combineren. Het programma kent negen specialisaties en een track Technical Art History. Na afronding van de master kunnen studenten via een tweejarig Advanced Professional Programme de opleiding tot restaurator voltooien.