For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
In het kader van de sectorplannen SSH investeert de faculteit in vier specifieke onderzoeksthema’s, waaronder het thema Cultural Heritage & Identity. Welke plannen zijn er om aan dit thema invulling en richting te geven? Decaan Marieke de Goede praat erover met coördinator Chiara De Cesari (hoogleraar Heritage, Memory and Cultural Studies) en postdoc Maria Fernanda Boza Cuadros, die onderzoek doet binnen het thema.