For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Annet Dekker (ASCA), Tatiana Markaki (ARTES), Leonie Schmidt (ASCA) and Katrin Schulz (ILLC) hebben een tijdelijke vrijstelling van hun onderwijstaken gekregen dankzij het FGw Aspasia Fund. Het UvA FGw Aspasia Fund heeft tot doel vrouwen te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA en hun mogelijkheden om onderzoek te doen uit te breiden.

De toekenningen vinden plaats in het kader van het Aspasia-programma van NWO, dat beoogt het aantal vrouwelijke wetenschappers op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te verhogen.Een voorwaarde voor de NWO-subsidie is dat een deel van de premie wordt gebruikt voor maatregelen op het gebied van diversiteitsbeleid, die de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke medewerkers binnen de instelling bevorderen.

De vier onderzoekers zullen de tijd gebruiken om hun cv te versterken en om aanvragen voor NWO-subsidies (VIDI/VICI) of ERC-start-/consolidatiebeurzen voor te bereiden. 

dr. A. (Annet) Dekker

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Media & Cultuur

dr. T. (Tatiana) Markaki

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen

dr. L.K. (Leonie) Schmidt

Faculty of Humanities

Capaciteitsgroep Media & Cultuur

dr. K. (Katrin) Schulz

Faculty of Humanities

Logic and Language