For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze, bijzondere leerstoel historische cartografie, FGw
Foto: Dirk Gillissen

Bram Vannieuwenhuyze is in contact gekomen met historisch kaartmateriaal tijdens zijn promotieonderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad Brussel. Hij ontwikkelde daarbij een methode voor digitale kaartanalyse. Vervolgens heeft hij zich verder toegelegd op de studie van de historische stadscartografie. In dat verband is hij nauw betrokken bij een wetenschappelijk onderzoeksproject over de stadsplannen van de Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer (ca. 1500 - 1575) en een publieksgericht erfgoedproject over de kaart van Brugge van Marcus Gerards (ca. 1521 - ca. 1590).

Als bijzonder hoogleraar zal hij zich richten op onderzoek en onderwijs op het terrein van historische cartografie. Daarbij zal hij niet alleen zijn eigen onderzoeksexpertise over de vroegmoderne stadsplannen verder exploiteren, maar zich ook verder verdiepen in andere aspecten van de historische cartografie en types historische kaarten.

Vannieuwenhuyze is opgeleid als historicus aan de Universiteit Gent, waar hij in 2008 promoveerde. Hij was werkzaam als doctor-assistent (een post-doctorale positie)  in Gent en Leuven en werkt tegenwoordig als freelance historicus aan wetenschappelijke projecten die veelal met historische cartografie en stadsgeschiedenis te maken hebben.