For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Anne-Rieke van Schaik en Marissa Griffioen zijn onlangs gestart met hun promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. De promovendi zijn verbonden aan de onderzoeksgroep Explokart van de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) en Allard Pierson, waar een van de grootste kaartencollecties van Nederland is gevestigd. Zij worden begeleid door bijzonder hoogleraar Historische cartografie Bram Vannieuwenhuyze. Het onderzoek wordt gerealiseerd in samenwerking met Stichting Cartographiae Historicae Cathedra (CHC).

Het onderzoek van Anne-Rieke van Schaik focust op verhalende cartografie in de vroegmoderne tijd. Met haar project Navigating through Narratives: Cartographic Storytelling in the Early Modern Low Countries (ca. 1550-1750) onderzoekt ze het effect van verhalende kaarten op media, publieke opinie en collectief geheugen. Het project Map Encounters: The Material Culture of Maps in the Early Modern Low Countries (1500-1800) van Marissa Griffioen gaat in op kaartgebruik in de context van materiële en culture geschiedenis. Op basis van visuele en tekstuele bronnen onderzoekt zij in hoeverre kaarten in de vroegmoderne tijd veelgebruikte en herkenbare objecten werden.

De PhD-projecten benaderen de geschiedenis van de cartografie vanuit verschillende invalshoeken en leveren hiermee een vernieuwende en interdisciplinaire bijdrage aan de onderzoeksterreinen van Explokart en AHM.