For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Olivia Schoenfeld heeft de Rijksmuseum Migelien Gerritzen scriptieprijs 2023 gewonnen met haar masterscriptie 'The Landscape of Blockchain-based Art Preservation: Risk Assessment of 81 Horizons by Rafaël Rozendaal'. Schoenfeld onderzoekt hierin een kunstwerk dat tot stand is gekomen met behulp van blockchaintechnologie.
Conservering en restauratie
Olivia Schoenfeld wint Migelien Gerritzen scriptieprijs 2023

Unaniem

De jury koos unaniem voor het onderzoek van Schoenfeld. Ze bestudeerde het kunstwerk ‘81 Horizons’ van Rafaël Rozendaal dat tot stand kwam met behulp van blockchain-technologie. Velen van ons zijn zich bewust van deze technologie omdat deze wordt gebruikt voor cryptocurrencies zoals bitcoins, maar slechts enkelen van ons begrijpen hoe deze precies werkt.

Dit soort kunstwerken staat ook bekend als niet-fungibele tokens, oftewel NFT's, en hoe lang ze meegaan is nog altijd een mysterie. Olivia volgde de risicobeoordelingsaanpak ontwikkeld door Brokerhof. Dit vereiste een volledig begrip van het kunstwerk, de waarden en betekenissen ervan en het identificeren van de potentiële risico's. Bij een belangrijk deel van het onderzoek is gebruikgemaakt van informatie uit interviews met professionals. De focus van dit onderzoek lag op één object, maar deze onderzoeksaanpak is ook bruikbaar voor andere NFT’s.

Rijksmuseum Migelien Gerritzen scriptieprijs

De Rijksmuseum Migelien Gerritzen scriptieprijs wordt sinds 2013 uitgereikt aan studenten Conservering en restauratie van de Universiteit van Amsterdam. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van € 1.000, waarvan de helft direct wordt toegekend en de andere helft kan worden verzilverd nadat het onderzoek is gepubliceerd in een erkend vakblad voor conservering en restauratie.

De prijs is geïnitieerd door het Rijksmuseum en is ter nagedachtenis aan Migelien Gerritzen. Zij liet bij haar overlijden haar vermogen na aan het door haar opgerichte Migelien Gerritzen Fonds/Rijksmuseum Fonds, waarmee onder andere de opleiding van jonge restauratoren en onderzoekers mogelijk wordt gemaakt.

Conservering en restauratie aan de UvA

De Universiteit van Amsterdam biedt als enige Nederlandse universiteit een opleiding tot restaurator die voldoet aan de Europese normering. Het traject start met een tweejarige master Conservation and Restoration of Cultural Heritage: een interdisciplinaire opleiding gericht op studenten met een passie voor cultureel erfgoed die theorie en praktijk willen combineren. Het programma kent negen specialisaties en een track Technical Art History. Na afronding van de master kunnen studenten via een tweejarig Advanced Professional Programme de opleiding tot restaurator voltooien.